Efterisolering

Der er ingen krav om, at du skal efterisolere dit hus, men der er mange gode grunde til det.

Efterisolering af en dårligt isoleret klimaskærm er et af de væsentligste tiltag for at nedbringe energiforbruget og opnå bedre komfort og indeklima.

Klimaskærmen er dog ikke det eneste sted der kan efterisoler. Der kan stort set efterisoleres overalt i huset.

Typiske steder, hvor der kan efterisoleres:

  • Tagkonstruktioner
  • Lofter, som vender mod kolde rum
  • Skråvægge
  • Skunkrum
  • Ydervægge
  • Gulv over krybekælder
  • Kælderydervægge
  • Tekniske installationer (f.eks. kedlen på dit fyr og varmerør, der går gennem uopvarmede rum)

Det kan altid betale sig at efterisolere, hvis det drejer sig om at lægge et ekstra lag isolering ud på loftet eller fylde hulmuren med isolering.

Står du over for en ombygning eller renovering, kan det som regel også betale sig at efterisolere, når du alligevel er i gang. Der findes flere hjemmesider, hvor du kan tjekke og beregne, hvor meget der kan spares ved at efterisolere.

Læs mere om isolering

www.rockwool.dk

www.isover.dk