Solceller

Kom solen i stikkontakten.

Et solcelleanlæg omdanner solens stråler til jævnstrøm som kobles direkte til dit eget elnet.

Et anlæg til et parcelhus består typisk af 10-30 m2 solcellepaneler, der sættes på taget. Produktion af jævnstrøm fra anlægget konverteres til vekselstrøm og sluttes til elnettet via en ekstra gruppe på din eltavle.

Administrationen af solceller i Danmark varetages af Energistyrelsen

Den strøm du producerer, bruger du enten selv eller også sender du den ud på elnettet, hvor andre kan bruge den. Når du ikke selv bruger strømmen sælger du strømmen til el-nettet. Tjek reglerne for afregning på ens.dk

Priserne på solcelleanlæg kan variere meget, men der kan også være forskel i anlæggenes virkningsgrader. En typisk tilbagebetalingstid på et anlæg vil i dag ligge på mellem 10 til 15 år.

Der gives op til 20-25 års garanti på anlæggene. – Det kan være en god idé at tjekke priser mm på nettet, inden du køber solceller, da priserne varierer en del.