Vedvarende energi

Så længe solen skinner og vinden blæser, er der energi nok til at opfylde alle vores energibehov. Teknologien er klar, det går bare lidt trægt med at udnytte de muligheder, vi allerede har.

Indenfor de næste 25-30 år vil udnyttelsen af den vedvarende energi tage mere og mere over for til sidst helt at erstatte de fossile brændsler (olie, kul og gas). Årsagen hertil er enkel:

  • Knaphed på olie, kul og gas tvinger os til at finde nye løsninger, bl.a. på grund af stigende priser.
  • Klimaproblemerne bliver mere og mere synlige og koster flere og flere penge. Vandstanden stiger, der dannes ørkner, stormene tager til i styrke, mangel på drikkevand visse steder og opstigende grundvand andre steder - bare for at nævne nogle.
  • Behovet for energi stiger efterhånden som vi bliver flere mennesker på jorden. Der vil blive knaphed på alle typer af brændsler i traditionel forstand. Det vil gælde for fossile brændsler, men også for andre brændselstyper som uran til A-kraftværker og ikke mindst biobrændsler som fx træ.

Vinderne i fremtidens teknologiske energiløsninger vil basere sig på solenergi, vindkraft, vandkraft og i et vist omfang på varmeenergi fra jorden.