Genbrug af tagvand

Regnvand der er opsamlet fra taget kan for eksempel bruges til wc-skyl.

Der gælder særlige regler for genbrug af tagvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger m.m. Reglerne er fastlagt i Miljøministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Erhvervs og boligstyrelsen har udarbejdet Vejledningen: Fra taget til toilettet - om brug af regnvand fra tage i wc-skyl og vaskemaskiner. Vejledningen indeholder en redegørelse for fremgangsmåden og fordelene ved opsamling og anvendelse af regnvand til brug i installationer, der ikke nødvendigvis kræver vand af drikkevandskvalitet.

Husk at regnvandsanlæg, hvor regnvand fra tage anvendes til wc og vaskemaskiner i boliger og boliglignende bebyggelser, skal udformes i overensstemmelse med Autorisationsloven, der fastlægger at:

  • arbejdet med vand- og afløbsinstallationer må kun udføres af autoriserede firmaer.
  • VVS-installatører udfører vandledninger og afløbsledninger i bygning.
  • autoriserede kloakmester udfører afløbsledninger i jord.