Nedsivning i faskiner

Nedsivning af regnvand fra tage i faskiner bruges mange steder og oftere.

Hvis området er egnet til det, bruges det ofte ved byggemodninger.

Det er også en mulighed i eksisterende bebyggelser, der er traditionelt kloakerede med ét-strengede eller to-strengede kloaksystemer. Nedsivningen skal dog ske under hensyn til grundvandet.

Særligt i områder med et-strengede systemer vil det miljømæssigt være en gevinst at holde regnvandet lokalt og ikke aflede det til kloaksystemet. Herved mindskes udledninger af spildevand til vandmiljøet og risikoen for spildevand i kældre.