Er vandet for varmt?

Har du ofte brændt dig på vandet, når du har tændt for det varme vand? Så er temperaturen i varmtvandsbeholderen formentlig for høj, og du kan med fordel sænke temperaturen i beholderen.

Er temperaturen i varmtvandsbeholderen 60º C eller derover, kan du sagtens sænke temperaturen til 55º C.

Ved temperaturer over 55º C er der en øget udfældning af kalk, som kan virke isolerende for varmeoverførslen. Dette kan føre til et højere varmeforbrug. Derudover kan kalken med tiden stoppe beholderen.

Det er dog meget vigtigt, at du ikke sænker temperaturen under 50º C. Ved vandtemperaturer under 49º C kan der forekomme legionella-bakterier.