Smid ikke mad ud

Hvert år smider hver dansker 98,8 kg mad ud. Det er et stort madspild, og desuden er det et stort spild af penge. Smid ikke mad ud - så sparer du også på CO2-udledningen.

En typisk dansk børnefamilie vil kunne spare 10.000 kr. om året, hvis de stopper med at smide spiseligt mad ud.

Projektet Stop Madspild er et tilbud til de ældste elever i folkeskolen om at arbejde journalistisk og projektorienteret med et af tidens helt store paradokser: Madspild.

projektets hjemmeside kan du finde flere informationer om madspild, finde opgaver og se elevernes produktioner.