Varmeforsyning

Hent information om forskellige varmekilder i et klimaperspektiv.

Opvarmning er en af de store energislugere - op mod 40 % af det samlede forbrug af energi i dit hjem går til opvarmning.

Der findes forskellige løsninger til, hvordan du kan få varmt vand og varme i dit hjem.

Nogle løsninger bygger på individuel opvarmning - fx oliefyr eller biobrændselsfyr. Andre er de kollektive løsninger som naturgas og fjernvarme. 

Fjernvarme Jordvarmeanlæg Naturgas Oliefyr Solvarme Varmepumpe