Varmeværker

I Randers Kommune ligger ni varmeværker, som leverer fjernvarme til boliger i lokalområdet. De fleste værker er ejet af forbrugerne. Kontakt vedrørende drift skal ske direkte til værkerne.

Gassum-Hvidsten Kraftvarmeværk

Gassum-Hvidsten Kraftvarmeværk er et halm- og naturgasfyret værk, der har mulighed for at producere både el og varme.

Værket har 198 tilsluttede forbrugere. Der er tilslutnings- og forblivelsespligt i forsyningsområdet.

Kontakt

Gassum-Hvidsten Kraftvarmeværk

Gjerlev Varmeværk

Gjerlev Varmeværk er et halmfyret fjernvarmeværk.

Værket har 227 tilsluttede forbrugere. Der er tilslutnings- og forblivelsespligt i forsyningsområdet. 

Kontakt

Gjerlev Varmeværk

Havndal Fjernvarme

Havndal Fjernvarme er et halmfyret fjernvarmeværk.

Værket har 349 tilsluttede forbrugere. Der er tilslutnings- og forblivelsespligt i forsyningsområdet.

Kontakt

Havndal Fjernvarme

Langå Varmeværk

Langå Varmeværk er et naturgasfyret værk - der produceres både el og varme.

Værket har 837 tilsluttede forbrugere. Der er tilslutnings- og forblivelsespligt i forsyningsområdet.

Kontakt

Langå Fjernvarmeværk

Mejlby Fjernvarme

Mejlby Fjernvarme
Dyssevej 17, Mejlby
8981 Spentrup
info@langaafjernvarme.dk

Kontakt

Administrator:
Marianne Tødt
Kontor tlf. 86 46 20 44
mail: mt@langaafjernvarme.dk

Mere om...

Mejlby Fjernvarme AMBA

Der er tilslutnings- og forblivelsespligt i forsyningsområdet.

Mellerup Kraftvarmeværk

Mellerup Kraftvarmeværk er et halm- og naturgasfyret værk - med mulighed for at producere både el og varme.

Værket har 181 tilsluttede forbrugere. Der er tilslutnings- og forblivelsespligt i forsyningsområdet. 

Kontakt

Lodsvejen 29, Mellerup
8930 Randers NØ
Tlf. 86441381
E-mail: mkv@firma.tele.dk

Formand: Christian Jensen, 2030 7861
Driftsleder: Gunnar Christensen, 4059 9644

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk er et naturgasfyret værk - der produceres både el og varme.

Værket har 193 tilsluttede forbrugere. Der er tilslutnings- og forblivelsespligt i forsyningsområdet.

Kontakt

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Verdo Varme

Verdo Varme leverer varme til ca. 33.000 husstande.

Varmen produceres sammen med el på kraftvarmeværket, der hovedsageligt fyrer med biomasse.

Kontakt

Verdo

 

Værum-Ørum Kraftvarmeværk

Værum-Ørum Kraftvarmeværk er et naturgasfyret værk - der produceres både el og varme.

Værket har 191 tilsluttede forbrugere. Der er tilslutnings- og forblivelsespligt i forsyningsområdet.

Kontakt

Værum-Ørum Kraftvarmeværk