Varmeværker

I Randers Kommune ligger ni varmeværker, som leverer fjernvarme til boliger i lokalområdet. De fleste værker er ejet af forbrugerne. Kontakt vedrørende drift skal ske direkte til værkerne.

Gassum-Hvidsten Kraftvarmeværk

Gassum-Hvidsten Kraftvarmeværk er et halm- og naturgasfyret værk, der har mulighed for at producere både el og varme.

Værket har 198 tilsluttede forbrugere. Der er tilslutnings- og forblivelsespligt i forsyningsområdet.

Kontakt

Gassum-Hvidsten Kraftvarmeværk

Gjerlev Varmeværk

Gjerlev Varmeværk er et halmfyret fjernvarmeværk.

Værket har 227 tilsluttede forbrugere. Der er tilslutnings- og forblivelsespligt i forsyningsområdet. 

Kontakt

Gjerlev Varmeværk

Havndal Fjernvarme

Havndal Fjernvarme er et halmfyret fjernvarmeværk.

Værket har 349 tilsluttede forbrugere. Der er tilslutnings- og forblivelsespligt i forsyningsområdet.

Kontakt

Havndal Fjernvarme

Langå Varmeværk

Langå Varmeværk er et naturgasfyret værk - der produceres både el og varme.

Værket har 837 tilsluttede forbrugere. Der er tilslutnings- og forblivelsespligt i forsyningsområdet.

Kontakt

Langå Fjernvarmeværk

Mejlby Kraftvarmeværk

Mejlby Kraftvarmeværk 
Dyssevej 17, Mejlby
8981 Spentrup
Mail: gjvarme@gjvarme.dk

Mejlby Kraftvarmeværk ejes indtil videre af Randers Kommune, men Mejlby Kraftvarme amba forventes at overtage værket med virkning fra 1. januar 2016.

Aflæsning af målere 2015

Klik her for at indberette din aflæsning af varmemåleren

Varmepriser 2016

Driftsbidrag, fast årlig afgift: 5.782,50 kr.
Variable årlig afgift pr. Mwh: 662,50 kr.
Priserne er inkl. moms

Kontakt os

Al henvendelse til varmeværket skal ske til Kurt Kristensen på telefon 86 47 47 16.

Problemer med varmen?

Kontakt os hurtigst muligt, hvis du finder fejl på stikledning eller måler. Det kan også være observationer om utætte fjernvarmerør i gaden.

Det samme gælder hvis temperaturen på fremløbet er for lav, eller hvis der mangler tryk på ledningsnettet. 

Der er tilslutnings- og forblivelsespligt i forsyningsområdet.

Mellerup Kraftvarmeværk

Mellerup Kraftvarmeværk er et halm- og naturgasfyret værk - med mulighed for at producere både el og varme.

Værket har 181 tilsluttede forbrugere. Der er tilslutnings- og forblivelsespligt i forsyningsområdet. 

Kontakt

Lodsvejen 29, Mellerup
8930 Randers NØ
Tlf. 86441381
E-mail: mkv@firma.tele.dk

Formand: Christian Jensen, 2030 7861
Driftsleder: Gunnar Christensen, 4059 9644

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk er et naturgasfyret værk - der produceres både el og varme.

Værket har 193 tilsluttede forbrugere. Der er tilslutnings- og forblivelsespligt i forsyningsområdet.

Kontakt

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Verdo Varme

Verdo Varme leverer varme til ca. 33.000 husstande.

Varmen produceres sammen med el på kraftvarmeværket, der hovedsageligt fyrer med biomasse.

Kontakt

Verdo

 

Værum-Ørum Kraftvarmeværk

Værum-Ørum Kraftvarmeværk er et naturgasfyret værk - der produceres både el og varme.

Værket har 191 tilsluttede forbrugere. Der er tilslutnings- og forblivelsespligt i forsyningsområdet.

Kontakt

Værum-Ørum Kraftvarmeværk