Gassum-Hvidsten Kraftvarmeværk

Gassum-Hvidsten Kraftvarmeværk er et halm- og naturgasfyret værk, der har mulighed for at producere både el og varme.

Værket har 198 tilsluttede forbrugere. Der er tilslutnings- og forblivelsespligt i forsyningsområdet.

Kontakt

Gassum-Hvidsten Kraftvarmeværk