Mejlby Kraftvarmeværk

Mejlby Kraftvarmeværk 
Dyssevej 17, Mejlby
8981 Spentrup
Mail: gjvarme@gjvarme.dk

Mejlby Kraftvarmeværk ejes indtil videre af Randers Kommune, men Mejlby Kraftvarme amba forventes at overtage værket med virkning fra 1. januar 2016.

Aflæsning af målere 2015

Klik her for at indberette din aflæsning af varmemåleren

Varmepriser 2016

Driftsbidrag, fast årlig afgift: 5.782,50 kr.
Variable årlig afgift pr. Mwh: 662,50 kr.
Priserne er inkl. moms

Kontakt os

Al henvendelse til varmeværket skal ske til Kurt Kristensen på telefon 86 47 47 16.

Problemer med varmen?

Kontakt os hurtigst muligt, hvis du finder fejl på stikledning eller måler. Det kan også være observationer om utætte fjernvarmerør i gaden.

Det samme gælder hvis temperaturen på fremløbet er for lav, eller hvis der mangler tryk på ledningsnettet. 

Der er tilslutnings- og forblivelsespligt i forsyningsområdet.