Mellerup Kraftvarmeværk

Mellerup Kraftvarmeværk er et halm- og naturgasfyret værk - med mulighed for at producere både el og varme.

Værket har 181 tilsluttede forbrugere. Der er tilslutnings- og forblivelsespligt i forsyningsområdet. 

Kontakt

Lodsvejen 29, Mellerup
8930 Randers NØ
Tlf. 86441381
E-mail: mkv@firma.tele.dk

Formand: Christian Jensen, 2030 7861
Driftsleder: Gunnar Christensen, 4059 9644