Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk er et naturgasfyret værk - der produceres både el og varme.

Værket har 193 tilsluttede forbrugere. Der er tilslutnings- og forblivelsespligt i forsyningsområdet.

Kontakt

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk