Værum-Ørum Kraftvarmeværk

Værum-Ørum Kraftvarmeværk er et naturgasfyret værk - der produceres både el og varme.

Værket har 191 tilsluttede forbrugere. Der er tilslutnings- og forblivelsespligt i forsyningsområdet.

Kontakt

Værum-Ørum Kraftvarmeværk