Ålesunderklæringen

Randers samarbejder med fire nordiske venskabsbyer om klima.

Byerne Västerås i Sverige, Ålesund i Norge, Lahti i Finland, Akureyri på Island er Randers Kommunes nordiske venskabsbyer. Venskabsbysamarbejdet har eksisteret siden de første kontakter blev skabt umiddelbart efter 2. verdenskrig. Siden 2007 har venskabsbyerne samarbejdet tæt om håndtering af klimaudfordringerne, og byerne har vedtaget fælles mål for opgaven i Ålesunderklæringen.

Aftalen forpligter kommunerne til fortløbende at nedbringe udslippet af klimagasser og omlægge forbruget til bæredygtige energi- og transportløsninger.

Siden 2007 har de deltagende kommuner fastholdt fokus på opgaven og har opnået fine resultater. I Randers Kommune har vi fx reduceret vores CO2-udslip pr. borger fra 8,3 tons (2007) til 5,1 tons (2013). I samme periode er procenten af vedvarende energi steget fra 24,8 til 49,3.

Ålesunderklæringen