Biogas

Byrådet i Randers vedtog den 17. juni 2013, Kommuneplan 2013. Som en del af planen er der udpeget en placering til biogasanlæg ved landsbyen Hørning.

Der er hverken investorer eller konkrete planer. Kommunen har derimod haft en tvunget opgave med at udpege mindst en placering til kommuneplanen. Det er en opgave som Randers Kommune har fået fra Staten i lighed med alle andre danske kommuner med landbrug. Målet er, at der i 2020 skal være opført 40 – 50 nye anlæg på landsplan. Staten ønsker, at halvdelen af husdyrgødningen i dansk landbrug fremover skal omdannes til biogas, der kan forsyne danskerne med grøn energi

Tilbage i sensommeren og efteråret 2012 udarbejdede miljø- og teknikforvaltningen et debatoplæg, samt et tillæg til debatoplægget. Oplæggene kom med forslag til fire forskellige placeringer til nye biogasanlæg. De blev til på baggrund af nøje gennemførte analyser og geografiske undersøgelser. Siden har der af tre omgang været afholdt offentlige høringer og borgermøder om de forslåede placeringer, og byrådet endte altså med at pege på Hørning.

Herunder kan du hente kommuneplantillæg og de to debatoplæg: