Ekstreme regnhændelser

Når regnen forvandler sig til et monster.

Når det regner rigtigt voldsomt med op til 150 mm nedbør på nogle få timer, vil der ske pludselige oversvømmelser på ved særligt udsatte steder. Det kan være lavninger i terrænet, tæt ved vandløb eller områder hvor regnen naturligt strømmer hen, hvis kloakkerne og regnvandsbrøndene ikke kan tage mere vand.

Ekstremregn eller monsterregn skaber situationer, som vi meget vanskeligt kan håndtere uanset hvor meget vi gør for at sikre at regnvandet kan afledes væk hurtigt.

På kortet kan du se hvilke områder, der særligt er udsatte på grund af terrænet eller sin lave beliggenhed. Søg på din adresse. Der kan forekomme lidt forsinkelse i indlæsningen af kortet.