Risikostyringsplan

Randers kommune er omgivet af vand fra fjorde og vandløb. Beliggenheden giver os udfordringer og en særlig forpligtelse til at være klar, når vandet truer.

Områderne langs Randers Fjord og Gudenåen ved Randers by er udpeget som ét af ti områder i Danmark, hvor en ekstrem oversvømmelse kan forvolde store skader og økonomiske tab. Som konsekvens heraf skal kommunen udarbejde en risikostyringsplan for de særligt oversvømmelsestruede områder langs kysten og i Randers by.