Storkeengen - klimatilpasning med merværdi

Nyt projekt skal tilpasse de lavtliggende områder i Vorup til klimaforandringer og give adgang til nye naturoplevelser.

Illustrationer: C. F. Møller

Randers Kommune og Randers Spildevand A/S er gået sammen i et ambitiøst projekt, der skal tilpasse dit boligområde til fremtidens større regnmængder, stormflod og højere vandstand i Gudenåen og fjorden. Samtidig skal projektet give områdets beboere og andre randrusianere adgang til at opleve naturen på helt nye måder. Projektet, der har fået navnet Storkeengen, har netop modtaget knap tre millioner fra Miljø- og Fødevareministeriets pulje til klimasikring i kommunerne.

Nødvendigt at klimatilpasse i Randers

Fremskrivninger viser, at klimatilpasning af Randers midtby er nødvendig, hvis vi også i fremtiden vil sikre den enkelte og byens værdier mod følgerne af klimaforandringerne. Byrådets beslutning om at separatkloakere byens kloakker spiller en væsentlig rolle i klimatilpasningen, men i de lavtliggende områder af byen skal der i nogle tilfælde en ekstra indsats til.

Skybrudsveje håndterer vandet ved monsterregn

Med projektet Storkeengen har vi lagt en effektiv plan for klimatilpasning af Vorup. For det første vil vi lede regnvand fra tage og andre overflader fra de højtliggende dele af Vorup og ned til Storkeengen. Når det regner normalt, skal vandet løbe i ledninger under jorden, men når monsterregnen sætter ind, vil vi lede vandet via særligt tilrettelagte skybrudsveje. Vejene sikrer, at vandet ikke ender i huse, men fortsætter ned mod Storkeengen.

Et dige beskytter Vorup og forbinder by og natur

Når regnvandet når Storkeengen, opsamles det i vådområder, hvor det renses, inden det ledes ud i Gudenåen. For at sikre den bedste rensning bygger vi et dige ud mod Gudenåen, så vådområderne ikke bliver oversvømmet, når Gudenåen går over sine bredder. Diget er samtidig med til at sikre Vorup bedre i tilfælde af stormflod.

Ministeriet har støttet bedre adgang til naturen

Diget og vådområderne skal efter planen falde naturligt ind i den eksisterende natur ved Storkeengen. Med projektet sikrer vi en del af den unikke natur i området, samtidig med at vi gør det muligt for områdets beboere og andre randrusianere at opholde sig og være aktive i naturen. Projekt Storkeengen har netop modtaget kr. 2.983.000 fra Miljø- og Fødevareministeriet. Pengene skal bl.a. bruges til at forbedre adgangen til Storkeengen.

Vi har brug for dit input

Realiseringen af Storkeengen er en stor opgave, som vi ikke kan løfte alene. I 2017 og i løbet af projektperioden vil vi derfor invitere beboere i projektområdet og andre interesserede til at komme med input til projektet i en inddragelsesproces, der får fokus på, hvordan vi bedst gør området attraktivt for områdets beboere og andre besøgende.