Storkeengen - klimatilpasning med merværdi

Nyt projekt skal tilpasse de lavtliggende områder i Vorup til klimaforandringer og give adgang til nye naturoplevelser.

Illustrationer: C. F. Møller Landscape

Randers Kommune og Vandmiljø Randers er gået sammen i et ambitiøst projekt, der skal tilpasse det nordlige Vorup til fremtidens større regnmængder, stormflod og højere vandstand i Gudenåen og fjorden. Samtidig skal projektet give områdets beboere og andre randrusianere adgang til at opleve naturen på helt nye måder. Randers Byråd har besluttet at sende en spildevandsplanen for projektet i offentlig høring.

Spildevandsplan i offentlig høring

Randers Byråd besluttede den 2. oktober 2017 at sende et forslag om spildevandsplan for ’Klimatilpasning og regnvandshåndtering i Vorup Nord og Storkeengen’ i offentlig høring. Planen giver grundlag for, at Randers Spildevand kan etablere spildevandstekniske løsninger på Storkeengen.

Planforslaget er i offentlig høring i 8 uger i perioden 3. oktober – 29. november 2017. Forslaget til den ændrede spildevandsplan kan ses her.

Har du kommentarer til planen og den tilhørende miljøvurdering, kan du sende dem til Randers Kommune, Miljø og Teknik på mail miljoeogteknik@randers.dk eller som digital post. Kommentaren skal være modtaget hos kommunen senest den 29. november 2017 kl. 15.

Spørgsmål til planen og den offentlige høring kan rettes til Christina Sass Møller på csm@randers.dk eller telefon 89 15 17 26.

Tilmeld dig Nyhedsbrev

Har du lyst til at følge med i udviklingen af Storkeengen? Så tilmeld dig Vandmiljø Randers' nyhedsbrev og få seneste nyt direkte i din indbakke. Linket til tilmeldingen er: http://eepurl.com/c84K4n

Nødvendigt at klimatilpasse i Randers

Fremskrivninger viser, at klimatilpasning af Randers midtby er nødvendig, hvis vi også i fremtiden vil sikre den enkelte og byens værdier mod følgerne af klimaforandringerne. Byrådets beslutning om at separatkloakere byens kloakker spiller en væsentlig rolle i klimatilpasningen, men i de lavtliggende områder af byen skal der i nogle tilfælde en ekstra indsats til.

Skybrudsveje håndterer vandet ved monsterregn

Med projektet Storkeengen har vi lagt en effektiv plan for klimatilpasning af Vorup. For det første vil vi lede regnvand fra tage og andre overflader fra de højtliggende dele af Vorup og ned til Storkeengen. Når det regner normalt, skal vandet løbe i ledninger under jorden, men når monsterregnen sætter ind, vil vi lede vandet via særligt tilrettelagte skybrudsveje. Vejene sikrer, at vandet ikke ender i huse, men fortsætter ned mod Storkeengen.

Et dige beskytter Vorup og forbinder by og natur

Når regnvandet når Storkeengen, opsamles det i vådområder, hvor det renses, inden det ledes ud i Gudenåen. For at sikre den bedste rensning bygger vi et dige ud mod Gudenåen, så vådområderne ikke bliver oversvømmet, når Gudenåen går over sine bredder. Diget er samtidig med til at sikre Vorup bedre i tilfælde af stormflod.

Ministeriet har støttet bedre adgang til naturen

Diget og vådområderne skal efter planen falde naturligt ind i den eksisterende natur ved Storkeengen. Med projektet sikrer vi en del af den unikke natur i området, samtidig med at vi gør det muligt for områdets beboere og andre randrusianere at opholde sig og være aktive i naturen. Projekt Storkeengen har modtaget kr. 2.983.000 fra Miljø- og Fødevareministeriet. Pengene skal bl.a. bruges til at forbedre adgangen til Storkeengen og Gudenåen.

Vi har brug for dit input

Realiseringen af Storkeengen er en stor opgave, som vi ikke kan løfte alene. I 2017 og i løbet af projektperioden vil vi derfor invitere beboere i projektområdet og andre interesserede til at komme med input til projektet i en inddragelsesproces, der får fokus på, hvordan vi bedst gør området attraktivt for områdets beboere og andre besøgende. Grundejere i projektområdet er inviteret til informationsmøde den 11. oktober 2017. Invitationerne er sendt til borgernes e-boks.