Udfordringerne i Randers

Danskerne mærker allerede i dag klimaforandringerne. Vi oplever voldsomme skybrud og storme, opstigende grundvand, kortvarige ekstremt varme perioder, pludseligt generende snemængder osv.

Det betyder, at vi må tage fat på opgaven med at tilpasse byerne og det åbne land, så vi kan imødegå de udfordringer, der følger med klimaforandringerne. Vi har med andre ord brug for lokale løsninger på et globalt problem.

Klimaudfordringen i Randers Kommune tackler vi ud fra to tilgangsvinkler:

  1. Klimaplan 2030: En langsigtet plan for forebyggelse af klimaforandringerne, som er vores bidrag til verdenens samlede indsats for at holde klimaforandringerne i skak.
  2. Tilpasningsplanen: En plan for det vi skal gøre for at tilpasse os den virkelighed klimaet allerede bestemmer for os.

I Randers Kommune står vi over for nogle særlige udfordringer med hensyn til håndtering af vandmasser ved stormflod.

Op til 1 meters stigning i fjordens normalvandstand om 100 år og 14 % mere regnvand er de udfordringer vi skal slås med. Vi skal derfor have en planlægning, der både har særlig fokus på beredskab i forbindelse med akut oversvømmelse fra fjord og å, og en generel tilpasningsplan, der tager hånd om de øvrige udfordringer klimaet dikterer os.

Ved at klikke på linket nedenfor kan du se Miljøministeriet og Naturstyrelsens forslag til udpegning af risikoområder i forhold til oversvømmelse fra vandløb, søer, havet og fjorde. I denne rapport beskrives Randers Fjord som risikoområde.

Hent rapporten her